Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 6

Redactioneel

E. Van Assche

Stratificatie: het continuüm omarmen, 368 - 369

Wetenschapsnieuws

Wetenschapsnieuws, 370 - 371

Accreditatieartikel

A.T. Spijker, J. van Zaane, M.A. Koenders, R. Hoekstra, R.W. Kupka

Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid. Praktische aanbevelingen voor behandeling op basis van een systematische literatuurstudie, 372 - 372

Commentaar

C.M. Middeldorp

Genetisch onderzoek: onderdeel van psychiatrische kliniek, 373 - 374

Onderzoeksartikel

I. Berger, M. van der Hout, A.M.C.H. Hoogenboom, E. Berger, C.L. Mulder

Aanpassingen in behandeling van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en een lichte verstande-lijke beperking; een kwalitatief onderzoek, 375 - 383

Overzichtsartikel

M.W.H. Lochmann van Bennekom, M. van Eijkelen, B. Geerling, M.H.J. Hillegers, M. de Leeuw, R.W. Kupka, E.J. Regeer

Tijdige herkenning van bipolaire stoornissen; noodzaak en praktijkadviezen, 384 - 391

Overzichtsartikel

A. Neven, J.M. Vermeulen, E. Noordraven, A.E. Bonebakker

Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije ggz? Een literatuurstudie, 392 - 402

Overzichtsartikel

T. van der Poorten, M. De Hert

Sublinguaal atropine bij clozapine-geïnduceerde sialorroe: literatuuroverzicht en twee gevalsbeschrijvingen, 403 - 410

Essay

M. Arns, C. Bervoets, P. van Eijndhoven, C. Baeken, O.A. van den Heuvel, A. Aleman, D.J.L.G. Schutter, Y. van der Werf, S. van Belkum, I.E. Sommer, R. van Ruth, B. Haarman, J. Spijker, A.T. Sack

Consensusverklaring voor de toepassing van rTMS bij depressie in Nederland en België, 411 - 420

Klinische Praktijk

L. Castelein, J. Steyaert, H. Peeters, G. van Buggenhout

Adolescent met schizofreniforme stoornis en terugkerende 16p11.2-duplicatie, 421 - 425

Nederlands-Vlaams toponderzoek

J. Bralten

Inzichten in de genetica van autisme via populatieonderzoek, 426 - 426

Psychiatrie van de Toekomst

J.K. Tijdink, M.S. van Noorden

Zijn e-sigaretten effectief in de behandeling van nicotineafhankelijkheid?, 427 - 427

Boekbesprekingen