Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 5, 326 - 334

Onderzoeksartikel

Sneller herstel van arbeidsparticipatie bij samenwerking van specialistische ggz en UWV; een pilotstudie

W.H.J.M. Cissen-van heugten, P.T. van der Heijden, I. Slaats, S.E. Lagerveld

achtergrond Psychische gezondheidsklachten behoren tot de belangrijkste oorzaken voor uitval op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd heeft werk een positieve invloed op de psychische gezondheid van mensen.
doel Beschrijven en evalueren van een geïntegreerde aanpak waarin de specialistische ggz en uwv samenwerken.
methode De geïntegreerde aanpak werd geëvalueerd voor een groep van 15 cliënten met angst- en depressieve stoornissen. Ervaringen met de aanpak werden in kaart gebracht met behandelevaluatieverslagen, semigestructureerde interviews met cliënten, behandelaars, een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige en re-integratiecoaches. De mate van participatie werd gemeten met de Participatieladder, klachten werden gemeten op basis van reguliere rom-metingen.
resultaten De mate van arbeidsparticipatie van de cliënten bleek toegenomen tijdens de geïntegreerde aanpak: 8 cliënten vonden een werkervaringsplek en 2 een betaalde baan. Er werden geen aanwijzingen gevonden dat de aanpak een negatieve invloed had op het klachtherstel. Uit de interviews bleek dat cliënten zich goed geholpen voelden en een steunend netwerk van betrokken professionals hadden ervaren.
conclusie De geïntegreerde aanpak, inclusief werkgerichte therapie, wordt positief geëvalueerd door alle betrokkenen en lijkt bij te dragen aan arbeidsparticipatie.

trefwoorden angst- en depressieve stoornissen, multidisciplinaire samenwerking, psychische klachten, re-integratie, werk, werkgerichte cognitieve gedragstherapie