Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 5, 343 - 351

Essay

Het potentieel van participatief actieonderzoek voor cliënt, praktijk en onderzoek in de ggz; onderbouwing en praktijkvoorbeeld

H. Van den Steene, D. Van West, I. Glazemakers

achtergrond In participatief actieonderzoek (pao) doorlopen onderzoekers en participanten uit de praktijk of gemeenschap gezamenlijk een onderzoeksproces. Deze onderzoeksbenadering heeft het potentieel om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en praktijk. pao vertrekt immers vanuit praktijknoden en maakt gebruik van gemeenschappelijke expertise en ervaring om wetenschappelijke en praktijkkennis te vergroten, het handelen in de praktijk bij te sturen en deelnemers vanuit verschillende achtergronden te bekrachtigen.
doel Beargumenteren van de potentiële meerwaarde van pao voor cliënt, hulpverlener en onderzoeker in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).
methode Vanuit de literatuur over pao beschrijven van enkele fundamentele kenmerken, voordelen en uitdagingen van deze onderzoeksbenadering, en illustreren aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
resultaten pao in de ggz kan bijdragen tot het verruimen van prepositionele en praktische kennis, tot gunstige sociale veranderingen in de hulpverlening en tot empowerment van alle betrokkenen. Het ondersteunt zo het integreren van wetenschap en praktijk.
conclusie pao kan in uiteenlopende projecten in de ggz een belangrijke meerwaarde betekenen voor cliënt, hulpverlener en onderzoeker.

trefwoorden crosssectorale samenwerking, geestelijke gezondheidszorg, participatief actieonderzoek