Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 4, 287 - 287

Ingezonden brief

Reactie op ‘Persisterend ondergebruik van ECT bij persisterende depressieve stoornis?’

D.S. Scheepens, J.A. van Waarde, A. Lok, J.B. Zantvoord, B.J.H.B. de Pont, H.G. Ruhé, D.A.J.P. Denys, G.A. van Wingen