Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 3, 188 - 193

Onderzoeksartikel

Mindfulness voor artsen in opleiding tot medisch specialist

A. Speckens, H. Verweij, H. van Ravesteijn, T. Lagro-janssen

achtergrond Het is bekend dat mindfulness-based stressreductie (mbsr) effectief is in het verminderen van stress en vergroten van het welbevinden bij gezonde vrijwilligers en de beroepsbevolking als geheel.
doel Onderzoeken van het effect van mbsr op burn-outklachten, welbevinden en professionele ontwikkeling van artsen in opleiding tot medisch specialist.
methode Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek bij 148 artsen in opleiding bij het Radboudumc, van wie de helft meteen begon aan een mbsr-cursus en de andere helft na drie maanden. Voorafgaand en na afloop van zowel de interventie als de wachtperiode werden elektronisch vragenlijsten afgenomen. Het effect van mbsr op de professionele ontwikkeling werd door middel van een kwalitatief interview zes maanden na afloop bij een doelgerichte steekproef van 19 artsen in opleiding in kaart gebracht.
resultaten In de onderzoekspopulatie als geheel werden geen verschillen tussen de mbsr- en wachtlijstgroep gevonden in emotionele uitputting. Wel bleken degenen die aan het begin van de training meer burn-outklachten hadden, meer baat te hebben van de mbsr. Ook liet de mbsr-groep een grotere competentie zien, piekerden ze minder en hadden ze meer mindfulnessvaardigheden, zelfcompassie en empathie voor hun patiënten. Wat betreft professionele ontwikkeling rapporteerden de aiossen een verbetering in bewustzijn, zelfreflectie, acceptatie, veerkracht en de relatie met anderen.
conclusie mbsr kan voor aiossen met veel burn-outklachten leiden tot een vermindering van hun klachten. Daarnaast kan mindfulness op verschillende gebieden bijdragen aan de professionele ontwikkeling van alle aiossen.

trefwoorden burn-out, gerandomiseerde trial, mindfulness-based stressreductie, opleiding tot medisch specialist, professionele ontwikkeling