Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 2, 141 - 141

Cover met alle namen auteurs

Algemene psychiatrie

Competency in combining pharmacotherapy and psychotherapy; integrated and split treatment (2de ed.)

Michelle B. Riba, Richard Balon, Laura Weiss Roberts

American Psychiatric Association Publishing, Arlington 2018 161 pagina’s, isbn 978-16-153-7066-5, $ 51,74

Competency in combining pharmacotherapy and psychotherapy is een boekje in de serie Core competencies in psychotherapy waar Glen O. Gabbard de hoofdredacteur van is.

Misschien dat dit laatste mij op het verkeerde been gezet heeft, want ik ging ervan uit dat het boekje zou handelen over de indirecte en onbedoelde effecten die medicatie voorschrijven kan hebben. Men kan hierbij denken aan regressiebevordering omdat de patiënt zich op het standpunt stelt dat alle heil van de medicatie gaat komen en hij of zij zelf niet meer aan genezing hoeft mee te werken. Dat was een onjuiste veronderstelling.

Het boek behandelt de kerncompetenties die nodig geacht worden om de patiënt met een combinatie van farmacotherapie en welke vorm van psychotherapie dan ook, zelf te behandelen of 1. zelf de farmacotherapie te doen en 2. de psychotherapie aan een andere behandelaar over te laten.

Afhankelijk van de gekozen behandelingsvorm vereist dit verschillende vaardigheden. Het boekje deelt deze vaardigheden in in 6 basiscompetenties: patiëntenzorg en procedurele vaardigheden, vereiste medische kennis, het aanleren van de benodigde vaardigheden, interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden, professioneel gedrag en omgang/managen van de mogelijkheden binnen het geldende zorgsysteem. Elke paragraaf in het boek sluit af met de competenties die nodig zijn als je deze combinatietherapie lege artis wilt uitvoeren (en dat zijn er blijkbaar heel veel).

Hoewel het boekje bedoeld is voor zowel aiossen psychiatrie als net afgestudeerde psychiaters en opleidingsinstituten, meen ik dat het vooral waardevol is voor de laatste doelgroep. Het kan hiervoor, zeker gezien de zorgvuldigheid en gedetailleerdheid, een zinvolle leidraad vormen voor het opzetten van scholing in wat we toch wel mogen aanmerken als een van de kerntaken van ons vak.

H.J.G.M. van Megen, psychiater/psychotherapeut, Ermelo