Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 2, 112 - 120

Overzichtsartikel

De zorgstandaard Depressieve stoornissen

J. Spijker, J.A.C. Meeuwissen, S. Aalbers, M. van Avendonk, M. van Bon, A. Huson, J. van der Lande, M. Oudijk, C. Bockting, H.G. Ruhé

achtergrond De zorgstandaard Depressieve stoornissen beschrijft het gehele zorgtraject voor patiënten vanaf de leeftijd van 8 jaar met depressieve klachten en stoornissen.
doel Beschrijven van de belangrijkste aanbevelingen opgenomen in de zorgstandaard Depressieve stoornissen
methode De zorgstandaard is een vertaalslag van bestaande richtlijnen voor depressie aangevuld met praktijkkennis van de professional en ervaringskennis van patiënten.
resultaten Kernelementen in de zorg voor depressie zijn het aanbieden van gepaste zorg en aandacht voor terugvalpreventie. Bij de persisterende depressie is een combinatie van psychotherapie en farmacotherapie geïndiceerd waarbij meer sessies psychotherapie nodig kunnen zijn. Repeterende transcraniële magnetische stimulatie heeft een plaats bij de therapieresistente depressie. conclusies De zorgstandaard is een belangrijk instrument om de bestaande zorg voor depressie in een instelling of regio te verbeteren.

trefwoorden depressieve stoornissen, richtlijnen