Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 2, 121 - 125

Overzichtsartikel

De diagnose van autismespectrum-stoornis bij vrouwen met suïcidaliteit en kenmerken van een borderline-persoonlijkheidsstoornis

S.A. Bringmann, P.E. Maidman

achtergrond Naar aanleiding van de stagnerende behandeling bij twee vrouwen die met de diagnose borderlinepersoonlijkheidsstoornis (bps) en suïcidaliteit opgenomen waren, werd de hypothese geopperd dat bij hen een autismespectrumstoornis (ass) de onderliggende oorzaak was voor zowel de persisterende suïcidaliteit als de kenmerken van bps.
doel De aandacht vestigen op het feit dat bps-kenmerken en ass samen kunnen voorkomen en dat de uitingen van suïcidaliteit bij vrouwen met ass en comorbide bps verschillen van die bij vrouwen met bps.
methode We doorzochten de Engelse, Duitse en Nederlandse literatuur tot oktober 2017, met een zoekactie in de Embase, Psycinfo en Ovid-database.
resultaten Van de meer dan 2000 gevonden artikelen waren er 49 direct van toepassing op ons onderwerp. Hiervan gebruikten we, uitgaande van de recentste informatie bij onderzoeken van gelijke strekking, 16 artikelen. Bij circa 10% van de vrouwen bij wie de diagnose bps werd gesteld, was sprake van ass en omgekeerd. Het fenotype van ass bij vrouwen kan onopgemerkt blijven, terwijl suïcidepogingen frequent voorkomen bij ass.
conclusie Het is relevant om bij atypische presentatie en aanhoudende suïcidaliteit bij vrouwen met bps-kenmerken ass in de differentiaaldiagnose te hebben zodat het beleid hierop aangepast kan worden.

trefwoorden autismespectrumstoornis, borderlinepersoonlijkheidsstoornis, su��cidaliteit