Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 2

Redactioneel

G. Meynen

Een medische of een juridische stoornis?, 74 - 75

Redactionele mededeling

M. Van Den Bossche, R. Vermote

In Memoriam prof.dr. Guido Pieters, 76 - 76

Accreditatieartikel

R.A. van Grieken, A.H. Schene

Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief, 77 - 77

Opinie

K.P. Grootens, V. van Thiel, E.G.T.M. Hartong

‘Hoe schadelijk is uw manie voor u en uw naasten?’ Gedeelde besluitvorming over antidepressiva bij bipolaire depressie, 78 - 80

Opinie

A.J.A.H. van Vught, F.M.M.A. van der Heijden

Physician assistant voor de somatische zorg binnen de ggz, 81 - 83

Onderzoeksartikel

G.H. de Weert-van Oene, C.A.J. de Jong

Demoralisatie bij patiënten met alcoholafhankelijkheid en comorbide psychiatrische stoornissen, 84 - 91

Onderzoeksartikel

L.O. Roebroek, J. Bruins, H. Knegtering, R. Bruggeman, PH. Delespaul, S. Castelein

Beslistool bij de behandeling van psycho-tische aandoeningen: de ontwikkeling van TReatment E-AssisT (TREAT), 92 - 96

Onderzoeksartikel

K.H. Westen, M.D. van Vugt, M. Bähler, PH. Delespaul, H. Kroon

De ontwikkeling van de vernieuwde Flexible ACT-schaal: F-ACT-s 2017, 97 - 103

Overzichtsartikel

G.G.H. van der Linden, M.W.H. Lochmann van Bennekom, J. Spijker

Prevalentie en herkenning van bipolariteit bij patiënten met een therapieresistente depressieve stoornis; een systematische review, 104 - 111

Overzichtsartikel

J. Spijker, J.A.C. Meeuwissen, S. Aalbers, M. van Avendonk, M. van Bon, A. Huson, J. van der Lande, M. Oudijk, C. Bockting, H.G. Ruhé

De zorgstandaard Depressieve stoornissen, 112 - 120

Overzichtsartikel

S.A. Bringmann, P.E. Maidman

De diagnose van autismespectrum-stoornis bij vrouwen met suïcidaliteit en kenmerken van een borderline-persoonlijkheidsstoornis, 121 - 125

Proefschriftartikel

T. Magnée, D.P. de Beurs, F.G. Schellevis, P.F. Verhaak

Ontwikkelingen in de Nederlandse huisartsenzorg voor psychische problemen: een overzicht van recente studies, 126 - 134

Nederlands-Vlaams toponderzoek

R. Wesseloo, V. Bergink

Maternale en neonatale uitkomsten na lithiumgebruik tijdens de zwangerschap: internationale meta-analyse, 135 - 135

Psychiatrie van de Toekomst

M. van den Bergh, J.B. Zantvoord

Allopregnanolon, een effectieve en snelwerkende behandeling voor postpartumdepressie?, 136 - 136

Boekbesprekingen