Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 1, 32 - 40

Onderzoeksartikel

Ervaringen en wensen van familieleden bij het omgaan met een verzoek om levensbeëindiging in de psychiatrie. Een checklist voor behandelaars

E. Ettema, C. Gijsbers van Wijk, S. Hulst, G. Widdershoven

achtergrond De laatste jaren is er toenemende aandacht voor psychiatrische patiënten met een verzoek om levensbeëindiging. Daarbij is ook de rol van familie en naasten onderwerp van discussie. De ervaringen en wensen van familie en naasten aangaande hun betrokkenheid bij het omgaan met het verzoek om levensbeëindiging van de patiënt, zijn tot op heden beperkt in kaart gebracht.
doel Inventariseren van ervaringen en wensen van familieleden en naasten aangaande hun positie en rol bij het omgaan met een verzoek om levensbeëindiging in de psychiatrie; opstellen van een checklist voor artsen om familieleden en naasten op adequate wijze te betrekken in het proces rondom een verzoek om levensbeëindiging in de psychiatrie.
methode Door middel van een focusgroep inventariseerden we de ervaringen en wensen van familieleden omtrent hun rol bij het omgaan met een verzoek om levensbeëindiging in de psychiatrie. Op basis hiervan formuleerden we aanbevelingen voor artsen die we vervolgens in een dialooggroep met familieleden en zorgverleners op haalbaarheid toetsten. Tot slot concretiseerden we de resultaten door middel van een focusgroep met familieleden tot een checklist aan de hand waarvan de arts de familie en naasten kan betrekken bij het omgaan met een verzoek om levensbeëindiging in de psychiatrie.
resultaten De familieleden vragen van artsen vooral dat zij: 1. familie en naasten bij het proces betrekken en begrip hebben voor hun situatie; 2. verwachtingen bespreekbaar maken en de wensen van familie en naasten inventariseren; 3. de kennis en expertise van familie en naasten benutten en de patiënt vanuit heel zijn omgeving begrijpen; 4. familie en naasten begeleiden en aandacht hebben voor nazorg en de evaluatie van het proces. De aanbevelingen werden geconcretiseerd in een checklist om familie en naasten op adequate wijze te betrekken bij een verzoek om levensbeëindiging in de psychiatrie. conclusies Door toepassing van de aanbevelingen en de checklist verwachten we dat familieleden op adequatere wijze betrokken zullen worden bij het omgaan met een verzoek om levensbeëindiging in de psychiatrie.

trefwoorden euthanasie, hulp bij zelfdoding, levensbe��indiging, psychiatrie, rol van familie en naasten