Home

Tvp20 12omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 12, 808 - 816

Onderzoeksartikel

Zelfverwondend gedrag in detentie: prevalentie, risicofactoren en preventie

L. Favril, I. Baetens, F. Vander Laenen

achtergrond Hoewel zelfverwondend gedrag (zvg) internationaal een ernstig probleem vormt bij gedetineerden, zijn hieromtrent geen empirische gegevens beschikbaar in de Belgische detentiecontext.
doel De prevalentie van, en risicofactoren voor, zvg nagaan in de Vlaamse gevangenissen.
methode Dwarsdoorsnedeonderzoek bij een representatieve steekproef van 1326 gedetineerden (1203 mannen en 123 vrouwen), willekeurig gerekruteerd uit 15 Vlaamse gevangenissen.
resultaten Van alle gedetineerden gaf 17,3% aan zichzelf ooit in het leven opzettelijk verwond te hebben. Eén op twaalf (8,6%) rapporteerde zvg tijdens de detentieperiode, wat significant geassocieerd was met zowel statische risicofactoren (jongere leeftijd, een definitieve veroordeling en gewelddadige delicten) als dynamische risicofactoren (psychiatrische stoornissen, distress en copingstrategieën).
conclusie De omvang van zvg bij gedetineerden in Vlaanderen is aanzienlijk. De geïdentificeerde risicofactoren vormen belangrijke aanknopingspunten voor preventie en interventie in detentie.

trefwoorden gedetineerden, gevangenis, zelfverwondend gedrag