Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 12, 843 - 847

Klinische Praktijk

Acute dystonie bij een patiënte met een door infectie verhoogde clozapinespiegel

H.C. van Mierlo, C.D. Schubart, N.M.S. Golüke, K.M. Bessembinders, J.K. Tijdink

samenvatting Acute dystonie is een bijwerking geassocieerd met het gebruik van antipsychotica. Wij beschrijven een 75-jarige patiënte met late-onsetschizofrenie waarvoor zij clozapine gebruikte. Gedurende een opname vanwege een pneumonie kreeg patiënte een acute dystonie bestaande uit een dwangstand van de nek. Deze verdween vlot en volledig na behandeling met biperideen. Er bleek sprake te zijn geweest van een kortdurend verhoogde clozapinespiegel, waarschijnlijk op basis van een infectie. Deze casus illustreert dat acute dystonie, hoewel zeer zeldzaam, zou kunnen voorkomen bij gebruik van clozapine en dat alertheid is geboden op omstandigheden die kunnen leiden tot een verandering van de clozapinespiegel.

trefwoorden clozapine, dystonie, infectie, psychose