Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 11, 750 - 755

Onderzoeksartikel

Naar een gepersonaliseerde kinder- en jeugdpsychiatrie met registratiegegevens uit de dagelijkse zorgpraktijk

M. Zwaanswijk, H. Klip, A. Laurenssen, R.R.J.M. Vermeiren

achtergrond Onderzoek naar verschillen in beloop en behandeleffecten van psychiatrische stoornissen tussen subgroepen van patiënten kan aanwijzingen opleveren voor het verbeteren van de dagelijkse zorgverlening.
doel Tonen hoe routinematig geregistreerde gegevens uit de kinder- en jeugdpsychiatrie gebruikt kunnen worden om inzicht te krijgen in verschillen in de ontwikkeling van patiëntengroepen.
methode Multilevelanalyses in vier subgroepen van jeugdigen met een autismespectrumstoornis (n = 1618; jongens of meisjes, met of zonder comorbide psychiatrische stoornis) naar verschillen in verloop van kwaliteit van leven tijdens de eerste zes maanden van behandeling.
resultaten Subgroepen van jeugdigen met een autismespectrumstoornis vertoonden een verschillend verloop van kwaliteit van leven. Dit kan aanknopingspunten bieden voor een meer gepersonaliseerde behandeling.
conclusie Multicenteronderzoek in grote onderzoekspopulaties is noodzakelijk om de robuustheid van de bevindingen te onderzoeken. De ‘Research Data Infrastructure’, met rom- en epd-gegevens van ruim 117.000 jeugdigen uit de kinder- en jeugdpsychiatrie, biedt een unieke mogelijkheid om grootschalig praktijkgericht onderzoek te doen.

trefwoorden gepersonaliseerde zorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, praktijkgericht onderzoek