Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 11, 786 - 789

Klinische Praktijk

Oppositioneel gedrag bij een 14-jarige jongen als eerste klinische symptoom van de ziekte van Wilson

M. de Meulenaere, J. de Meulenaere

samenvatting Een 14-jarige jongen werd doorverwezen naar de kinder- en jeugdpsychiater wegens toenemend oppositioneel gedrag. Bij anamnese bleek hij ook last te hebben van dysartrie, overmatige speekselvloed en er was een achteruitgang in het functioneren op school. Na uitgebreide diagnostiek bleek de ziekte van Wilson aanwezig te zijn. Het herkennen van de relatie tussen psychiatrische symptomen en de ziekte van Wilson is noodzakelijk voor het tijdig opstarten van de correcte therapie voor deze aandoening.

trefwoorden adolescent, gedragsproblemen, ziekte van Wilson