Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 10, 693 - 698

Onderzoeksartikel

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het Mini-Internationaal Neuro­psychiatrisch Interview-Plus (MINI-Plus)

M.E. Zandee, K. de Jong

achtergrond Het Mini-Internationaal Neuropsychiatrisch Interview-Plus (mini-Plus) is een veelgebruikt diagnostisch instrument, maar onderzoek naar de psychometrische eigenschappen is beperkt.
doel De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het mini-Plus en de mate van overeenstemming tussen de mini-Plus-diagnose en de klinische diagnose onderzoeken.
methode mini-Plus-interviews werden afgenomen bij poliklinische psychiatrische patiënten en opgenomen met audio- en videoapparatuur. Voor het onderzoeken van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid beoordeelden onafhankelijke beoordelaars, blind voor de beoordelingen van de eerste beoordelaars, de opnames. Voor het onderzoeken van de mate van overeenstemming tussen het mini-Plus en de clinicus werden de diagnoses van het oorspronkelijke interview en de klinische diagnoses met elkaar vergeleken.
resultaten De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was uitstekend voor de meeste diagnostische categorieën. Er werd een lage correlatie gevonden tussen de mini-Plus-diagnoses en de klinische diagnoses.
conclusie De uitstekende interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het instrument is bevestigd, hoewel sommige modules verbeterd kunnen worden. De overeenstemming met de klinische diagnoses is beperkt. Het mini-Plus kan de door clinici verzamelde informatie dus aanvullen en kan voorkomen dat clinici belangrijke informatie missen.

trefwoorden diagnostiek, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, mini-Plus