Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 9, 619 - 626

Essay

Keert nieuwe psychiatrie terug naar de betekenis?

D. Denys

achtergrond De psychiatrie worstelt met subjectiviteit en met de rechtvaardiging van zichzelf als onderscheidende discipline.
doel Het herintroduceren van de fenomenologische psychiatrie.
methode Persoonlijke reflectie.
resultaten De fenomenologie kan een bijdrage leveren aan de psychiatrie door haar focus op subjectiviteit. Ten eerste, door het integreren van de fenomenologische methode. Ten tweede, door het beklemtonen van de fenomenologische descriptie. Ten derde door gebruik te maken van de fenomenologische neutraliteit.
conclusie Door haar klemtoon op de subjectieve beleving biedt fenomenologie de psychiater een mogelijkheid om zich te bekwamen en onderscheiden van andere disciplines in de blijvende oefening van inzicht en begrip in mentale stoornissen.

trefwoorden epistemologie, fenomenologie, fenomenologische psychiatrie, Jaspers, psychiatrie