Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 9, 645 - 646

2017 287 cover baljon

Algemene psychiatrie

Echo’s van trauma. Slachtoffers als daders, daders als slachtoffers

Marijke Baljon, Renate Geuzinge

Boom, Amsterdam 2017 252 pagina’s, isbn 978-90-244-0905-1, € 29,95

Hoe beïnvloedt de hechting de emotieregulatie? Hoe vertaalt zich dit in ons brein? Wat is het verschil tussen horizontale en verticale integratie en waarom is het belangrijk om hiermee rekening te houden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het traumatisch verleden het heden minder verstoort?

Baljon en Geuzinge, beiden gespecialiseerd in vroegkinderlijke chronische traumatisering, zijn erin geslaagd om op een heldere en toegankelijke manier de behandeling van complexe gevolgen van deze traumatisering in kaart te brengen. En dit zowel bij daders als bij slachtoffers. De opdracht van een therapeut is om samen met de cliënt het effect van een traumatisch verleden op het heden te reduceren. En hiervoor kan dit boek zeker een leidraad betekenen.

Voor een traumabehandeling is goede kennis van hechtingsstijlen en emotieregulatie bij het slachtoffer essentieel. De hechtingstheorie volgens John Bowlby en de interpersoonlijke neurobiologie (ipnb) met namen als Siegel en Cozolino krijgen in dit boek dan ook de nodige aandacht. Auteurs staan uitgebreid stil bij het verband tussen gehechtheid aan de vroege verzorgers en het effect op de ontwikkeling van complex trauma.

Bovendien gaan zij ook in op de destructieve impulsen ten gevolge van trauma, iets wat zeker voor slachtoffers vaak veel schaamte kan oproepen en moeilijk bespreekbaar is. Hier worden handvatten aangereikt voor de therapeut.

Het belang van non-verbale therapie bij traumabehandeling illustreren de auteurs aan de hand van werkvormen uit de psychomotorische en beeldende therapie.

Aan het einde van dit boek staan zij stil bij het einde van de therapie. En zoals het een kwaliteitsvol werk rond trauma betaamt, komt ook de nodige (noodzakelijke) zelfzorg van de therapeut aan bod.

Voor degenen die misschien iets meer achtergrond nodig hebben, is er een mooie literatuurlijst opgenomen achteraan die mogelijk kan verleiden tot verdere lectuur.

Gezien het belang van traumabehandeling in de geestelijke gezondheidszorg is dit werk een meerwaarde voor eenieder die in de praktijk met slachtoffers van complex trauma in de vroege jeugd wil werken.

A. Berens, psychiater, Duffel