Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 8, 527 - 535

Proefschriftartikel

Abortus en het risico op psychische aandoeningen

J. van Ditzhuijzen, M. ten Have, R. de Graaf, C.H.C.J. van Nijnatten, W.A.M. Vollebergh

achtergrond Onderzoek naar de psychische gezondheid van vrouwen die een abortus meemaken, levert tegenstrijdige bevindingen, en wordt gekenmerkt door methodologische beperkingen.
doel Inzicht bieden in de psychische gezondheid van vrouwen nadat zij een abortus hebben meegemaakt, door op strikte wijze rekening te houden met psychische gezondheid voor abortus en verstorende variabelen.
methode Een prospectieve longitudinale cohortstudie, de Dutch Abortion and Mental Health Study (damhs), die op vergelijkbare wijze is opgezet als het grootschalige bevolkingsonderzoek van het Trimbos-instituut, de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (nemesis-2), waardoor vrouwen met en zonder abortuservaring vergeleken konden worden.
resultaten Vrouwen die een abortus hadden meegemaakt, hadden significant vaker psychische aandoeningen (volgens de dsm-iv-criteria) gehad dan vrouwen die geen abortus hadden meegemaakt. Deze psychiatrische voorgeschiedenis bleek samen te hangen met hoe de vrouwen een ongewenste zwangerschap en abortus beleefden en ermee omgingen. Het meemaken van een abortus verhoogde het risico op het ontstaan van psychische aandoeningen na de abortus echter niet. Een psychiatrische voorgeschiedenis bleek wel een risicofactor voor psychische aandoeningen na abortus, evenals recente negatieve levensgebeurtenissen en een onstabiele partnerrelatie.
conclusie Vrouwen die een abortus meemaken, hebben vaker een geschiedenis van psychische aandoeningen, maar er zijn geen aanwijzingen dat abortus het risico op psychische aandoeningen verhoogt.

trefwoorden abortus, ongewenste zwangerschap, psychiatrische epidemiologie, veelvoorkomende psychische aandoeningen