Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 8, 521 - 526

Onderzoeksartikel

De implementatie van de multi-disciplinaire richtlijn schizofrenie binnen geaccrediteerde FACT-teams: een retrospectief dossieronderzoek

M. Molag, T. Beckers, H.J.E. van de Mortel

achtergrond Voor de zorg voor patiënten met schizofrenie is een multidisciplinaire richtlijn beschikbaar. In 2009 (recentste cijfers) kreeg 50 tot 75% van de patiënten behandeling volgens de richtlijn.
doel Het kwantificeren van het verschil tussen de gewenste zorg volgens de multidisciplinaire richtlijn en de praktijk binnen geaccrediteerde fact-teams voor en na de introductie van de nieuwe richtlijn in 2012.
methode Crosssectionele dossierstudie waarbij de ingezette interventies bij patiënten met schizofrenie (n = 60) werden gekwantificeerd.
resultaten Het overgrote deel van de aanbevolen behandelingen werd aangeboden. Er was een toename wat betreft de inzet van de verschillende behandelingen sinds de invoering van de nieuwe richtlijn in 2012. De inzet van psychosociale interventies bleef achter.
conclusie Hoewel er een toename te zien is in psychosociale behandeling sinds 2012 is deze vooruitgang nog steeds onvoldoende. Verder onderzoek gericht op de oorzaken hiervan wordt aanbevolen.

trefwoorden dossierstudie, multidisciplinaire richtlijn, schizofrenie