Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 2, 115 - 119

Gevalsbeschrijving

Over een vrouw die niet dorst te stoppen...

A.A.M. Ermens, A.J.W. ter Mors, L.T. Vlasveld

Een vrouw met een psychiatrische voorgeschiedenis wordt op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis gezien in verband met insulten en coma. Laboratoriumonderzoek toont een forse hyponatriëmie aan. De waarschijnlijkheidsdiagnose wordt gesteld op primaire polydipsie. Een absolute waterrestrictie resulteert binnen 24 uur in een normalisering van het bewustzijn en van de laboratoriumbevindingen. Op basis van zowel haar psychiatrische als somatische voorgeschiedenis lijkt de vrouw alle kenmerken te hebben van een patiënt met polydipsie.

trefwoorden hyponatriëmie, primaire polydipsie, waterintoxicatie