Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 2, 95 - 101

Overzichtsartikel

Minder kanker bij schizofrenie?

J.F. von Gleich, H. Knegtering

Hebben patiënten met schizofrenie een minder grote kans om een maligne tumor te krijgen? In dit artikel wordt een overzicht gegeven van empirische studies die wij over dit onderwerp hebben kunnen vinden. Daaruit komt naar voren dat er bij patiënten met schizofrenie inderdaad een verminderd risico bestaat. Wanneer er echter gecorrigeerd wordt voor methodologische valkuilen, is dit verminderde risico veel minder groot dan het lijkt. Wat overeind blijft, is dat er vooral voor mannelijke schizofrene verblijfspatiënten een verminderd risico op maligniteiten is aangetoond, met name wat betreft longcarcinoom. Verschillende verklaringen voor dit fenomeen worden besproken. Mogelijk hangen de gevonden verschillen samen met veranderingen in de immuniteit. Het is onduidelijk of deze immuniteitsveranderingen secundair zijn aan medicatiegebruik of inherent aan schizofrenie. Daarnaast spelen mogelijk omgevingsfactoren mee. Wat erfelijke factoren betreft, is ons in dit verband geen studie bekend.

trefwoorden comorbiditeit, incidentie, kanker, prevalentie, schizofrenie, sterfte