Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 2, 67 - 73

Oorspronkelijk artikel

Persoonlijkheidsstoornissen volgens de Personality Diagnostic Questionnaire-Revised (pdq-r) bij patiënten met een bipolaire stoornis

E.A.M. Knoppert-van der Klein, C.A.L. Hoogduin

De prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen bij patiënten met een bipolaire stoornis wordt wisselend opgegeven in de literatuur. De Personality Diagnostic Questionnaire-Revised (pdq-r) is een zelfbeoordelingsvragenlijst voor dsm-iii-rpersoonlijkheidsstoornissen die een hoge sensitiviteit en een matige specificiteit heeft. Dit onderzoek werd verricht om met behulp van de pdq-rpersoonlijkheidsstoornissen vast te stellen bij patiënten met een bipolaire stoornis (dsm-iii-r-criteria). Van de 87 patiënten die de pdq-rinvulden, scoorde meer dan de helft (n = 47) één of meer persoonlijkheidsstoornissen. In totaal werden 121 diagnoses gesteld bij 47 patiënten, een gemiddelde van 2,6 per patiënt. De meest voorkomende persoonlijkheidsstoornissen waren de theatrale, de borderline- en de paranoïde persoonlijkheidsstoornis (resp. bij 26, 19 en 16 patiënten). De pdq-r blijkt in de klinische praktijk een nuttig instrument. Er is duidelijk sprake van comorbiditeit van persoonlijkheidsstoornissen bij de bipolaire stoornis. Dit kan van belang zijn voor de behandeling. Aangeraden wordt om bij patiënten bij wie een persoonlijkheidsstoornis wordt gevonden een semi-gestructureerd interview af te nemen in verband met mogelijke overdiagnostiek door de pdq-r.

trefwoorden bipolaire stoornis, comorbiditeit, pdq-r, persoonlijkheidsstoornis