Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 7, 481 - 484

Klinische Praktijk

Onderhoudsbehandeling met laxativa wegens hardnekkige constipatie bij behandeling met lithium

J. Newell

samenvatting Na het opstarten van een behandeling met lithium bij een 35-jarige man met bipolaire stoornis traden reeds na enkele dagen klachten van constipatie op. Ondanks uitgebreide pogingen met verschillende eerste- en tweedelijnslaxativa in adequate dosis en duur gedurende verschillende weken bleef het probleem aanwezig. Toedienen van een eenmalige hoge dosis macrogolpreparaten met elektrolyten, gevolgd door onderhoudsbehandeling in een lagere dosis gaf bemoedigende resultaten. Aandacht voor de potentiële interacties en mogelijke fluctuaties in bloedspiegel lithium door het combineren van een onderhoudsbehandeling met zowel lithium als laxativa blijft echter nodig.

trefwoorden constipatie, laxativa, lithium