Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 7, 454 - 461

Overzichtsartikel

Patiënten van een F-ACT-jeugdteam: jongeren met ernstige psychiatrische aandoeningen

H.J. Kolthof, S.R.C. van Noort

ACHTERGROND Jongeren maken weinig gebruik van psychiatrische hulp, terwijl driekwart van de psychiatrische stoornissen zich ontwikkelt voor het 18de levensjaar. In Nederland richten steeds meer f-act-jeugdteams (flexible assertive community treatment) zich op deze doelgroep, omdat deze vaak niet goed bereikt wordt met de reguliere jeugd-ggz. De ernst van de psychiatrische stoornissen van deze jongeren is niet bekend. DOEL Een beschrijving geven van de jongeren die worden behandeld in een f-act-jeugdteam, en hun problemen en zorgbehoeften in kaart brengen. Antwoord geven op de vraag of jongeren onder de 18 jaar aan de criteria voor ernstige psychiatrische aandoeningen (epa) kunnen voldoen. METHODE Er werd een inventarisatie gemaakt van de instroom van jongeren in een f-act-jeugdteam wat betreft psychiatrische diagnostiek en beperkingen in maatschappelijk functioneren. Daarnaast beschrijven wij twee casussen ter illustratie. RESULTATEN Bij het beschreven f-act-jeugdteam maakten merendeels (jong-adolescente) mannen (20 van de 30 deelnemers) gebruik van de zorg van het team. Zij hadden diverse psychiatrische problemen en ervoeren vaak al langere tijd forse maatschappelijke beperkingen. Driekwart van de jongeren zou onder de epa-criteria kunnen vallen. CONCLUSIE Vastgesteld is dat een substantieel aantal jongeren onder de 18 jaar ook onder de epa-criteria valt. Mogelijk dat hierdoor gerichtere hulp aan jongeren kan worden gegeven. Er is echter ook een gevaar van stigmatisering.

trefwoorden epa, f-act, jongeren