Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 7, 471 - 480

Proefschriftartikel

Diagnostiek van uni- versus bipolaire stoornissen middels neuro-imaging

M.M. Rive, H.G. Ruhé, D.J. Veltman, A.H. Schene

achtergrond Klinisch kan het lastig zijn om te bepalen of een depressie optreedt in het kader van een uni- of bipolaire stoornis. Bij diagnostische twijfel zou aanvullend onderzoek op basis van biomarkers uitkomst kunnen bieden. In dit artikel worden studies uit het proefschrift ‘Bipolar or unipolar? A brain teasing question’ besproken, waarin onderzocht werd in hoeverre neuro-imaging hieraan kan bijdragen.
doel Onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om met beeldvorming van de hersenen (neuro-imaging) onderscheid te maken tussen uni- en bipolaire stoornissen.
methode Met magnetic resonance imaging (mri) werden bij medicatievrije deelnemers met een uni- en bipolaire stoornis en controlepersonen zonder een dergelijke stoornis het functioneren en de anatomische structuur van de hersenen onderzocht.
resultaten De studies wezen uit dat patiënten met een uni- en bipolaire stoornis verschillen wat betreft het functioneren en de structuur van de hersenen. De aard van de verschillen hing samen met de actuele stemmingstoestand. Ook kon op individueel niveau de diagnose voorspeld worden. Echter, deze bevindingen zijn gezien hun heterogeniteit en beperkingen inherent aan mri-onderzoek nog niet zonder meer te vertalen naar de klinische praktijk.
conclusie Beeldvorming van de hersenen lijkt een veelbelovende techniek om instrumenten te ontwikkelen voor aanvullend onderzoek ter differentiatie van uni- en bipolaire stoornissen.

trefwoorden bipolaire stoornis, differentiaaldiagnostiek, neuro-imaging, unipolaire depressieve stoornis