Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 6, 411 - 414

Klinische Praktijk

Extreme regressie bij een kind na migratie en trauma

S. Cherlet, I. de Groote, I. Jespers

Een 12-jarige jongen in een asielzoekend gezin vertoonde ernstige regressie: na een mineur verkeersongeval verviel hij in enkele dagen tot het functioneringsniveau van een jonge peuter. We stelden de zeldzame diagnose pervasive refusal syndrome (prs). Dit lijkt een verregaande vorm van een conversiestoornis. Een multidisciplinaire, ondersteunende en stimulerende behandeling werd geboden, met aandacht voor potentieel beïnvloedende factoren. De jongen herstelde langzaam en twee jaar later functioneerde hij weer leeftijdsadequaat. Verdere rapportage van casussen is belangrijk om de kennis over prs te verbeteren.

trefwoorden migratie, pervasive refusal syndrome, trauma