Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 3, 151 - 155

Korte bijdrage

Psychiatrische diagnostiek: per definitie gepersonaliseerd

M.W. Hengeveld, A.T.F. Beekman

achtergrond Personalised psychiatrie vraagt om psychiatrische diagnostiek die gericht is op het vaststellen van de oorzaken van de psychiatrische stoornis en de context waarin deze is ontstaan, en op die zaken die van doorslaggevend belang zijn voor de keuze van de meest passende behandeling.
doel Duidelijk maken dat psychiatrische diagnostiek per definitie ‘personalised’ is.
methode Beschrijven van de verschillen tussen classificatie en diagnostiek en toelichten wat netwerkdiagnostiek en betekeniswetenschappelijke diagnostiek inhouden.
resultaten Uit verwijzingen naar oude en huidige leerboeken in de psychiatrie en naar de recente Richtlijn psychiatrische diagnostiek blijkt dat psychiatrische diagnostiek, anders dan classificatie, altijd al gericht is op het vaststellen van zowel materiewetenschappelijke als betekeniswetenschappelijke etiologische en pathogenetische factoren en factoren van invloed op het beloop en de behandeling van de stoornis.
conclusie Een personalised benadering in de psychiatrie zou kunnen leiden tot een herwaardering van de psychiatrische diagnostiek. Deze beperkt zich niet tot classificatie, maar richt zich op het verklaren en begrijpen van de symptomen. Dit omvat de etiopathogenese en de context waarbinnen de psychiatrische stoornis is ontstaan, ten behoeve van een bij de specifieke patiënt passende behandeling. trefwoorden classificeren, diagnostiek, dsm, personaliseren

trefwoorden