Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 3, 210 - 214

Korte bijdrage

Personalised medicine: wat betekent dit voor wetenschappelijk onderzoek?

I. Myin-Germeys, B.W.J.H. Penninx

achtergrond Personalised medicine heeft als doel de behandeling precies af te stemmen op de specifieke problemen van het individu. Maar hoe kan men tot personalised medicine komen vanuit een wetenschappelijk perspectief?
doel Bespreken hoe we binnen de wetenschap kunnen evolueren van uitspraken op basis van een groepsbenadering naar personalised medicine.
methode Bespreken van verschillende onderzoeksopzetten die veelbelovend zijn voor personalised medicine. resultaten. Enerzijds zijn er studies gericht op een homogenere groepsindeling. Dit kan op basis van symptoomdimensies of op basis van bio-, socio- of psychomarkers. Anderzijds zijn er studies die gericht zijn op variatie binnen het individu, waarbij ook de interventie zowel qua inhoud als timing precies kan afgestemd worden op het individu.
conclusie We signaleren onderzoeksopzetten die een wetenschappelijke benadering van personalised medicine mogelijk maken, zodat we kunnen begrijpen bij wie wat aan de hand is en welke interventie daarbij past. trefwoorden biomarkers, ecological momentary interventions, experience sampling method, psychomarkers, sociomarkers, symptoomdimensies

trefwoorden