Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 3, 189 - 193

Korte bijdrage

Personaliseren van preventie van psychische stoornissen

P. Cuijpers, A.T.F. Beekman

achtergrond Preventie van psychische stoornissen is mogelijk, maar brede implementatie vergt het preciezer aanpassen van beschikbare interventies aan doelgroepen.
doel Literatuuronderzoek naar verschillende manieren waarop preventie preciezer en persoonlijker kan worden toegesneden.
methode Overzichtsartikel waarbij bestaande literatuur wordt besproken.
resultaten Er zijn inderdaad verschillende, beloftevolle manieren om preventie preciezer en persoonlijker te maken, maar er is nog weinig onderzoek om dit te onderbouwen.
conclusie Preventie van psychische stoornissen is mogelijk en er zijn bewezen effectieve interventies. Om echt effect te hebben op niveau van de bevolking hebben we een mix nodig van universele, selectieve en geïndiceerde preventie, waarbij universele, op de hele bevolking gerichte campagnes de voorwaarden scheppen om de overige, op risicogroepen gerichte strategieën te laten slagen.

trefwoorden persoonlijk, precisie, preventie