Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 3, 166 - 173

Korte bijdrage

Gepersonaliseerde behandeling bij stoornissen in het gebruik van alcohol en tabak

G. Dom, W. van den Brink, A. Schellekens

achtergrond Binnen de verslavingszorg is er een groeiende interesse voor gepersonaliseerde behandeling op basis van individuele patiëntkenmerken.
doel Samenvatten van de stand van zaken betreffende stagering en profilering binnen de verslavingszorg.
methode Overzichtsartikel waarbij een theoretisch model en de actuele wetenschappelijke bevindingen geschetst worden.
resultaten Het aantal studies is momenteel nog te beperkt om een volledig dataondersteund model te onderbouwen. De ontwikkeling van onderzoek naar (bio)markers is echter volop gaande en heeft reeds enkele praktisch implementeerbare handvatten opgeleverd.
conclusie Een gepersonaliseerde aanpak van verslaving blijft veelbelovend. Er is dringend behoefte aan betere en grotere datasets om klinisch bruikbare modellen empirisch te onderbouwen. trefwoorden alcohol, nicotine, profilering, stagering, verslaving

trefwoorden