Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 3, 194 - 198

Korte bijdrage

Transdiagnostische psychiatrie: concept in ontwikkeling

T.A.M.J. van Amelsvoort, M.C. Klaassen, O.A. van den Heuvel

achtergrond Er is een toenemend besef dat de huidige denk- en werkwijze wat betreft diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie zijn beperkingen heeft. Dit vraagt om hervormingen zowel in het klinische veld als in het wetenschappelijk onderzoek. Transdiagnostisch denken is een van deze hervormingen.
doel Verhelderen van psychologische, biologische en therapeutische aspecten van transdiagnostisch denken en werken in de psychiatrie.
methode Bespreken van nieuwe benaderingen aan de hand van recente bevindingen uit de literatuur.
resultaten Transdiagnostische psychiatrie is een relatief nieuw concept dat nog volop in ontwikkeling is. De beschreven voorbeelden uit de literatuur op het gebied van ontwikkelingspsychologie, neurobiologie en behandeling laten zien dat er mogelijkheden zijn om verbeteringen in de zorg te leveren en nieuwe kennis over etiologie te genereren.
conclusie Transdiagnostisch werken in de psychiatrie kan leiden tot nieuwe inzichten die relevant zijn voor klinische praktijk en wetenschap.

trefwoorden hervorming, psychiatrie, transdiagnostisch