Home

Tvp20 12omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 3, 146 - 150

Korte bijdrage

Personalised medicine in de reumatologie

R.F. van Vollenhoven, M. L’ami, G. Wolbink

achtergrond Personalised medicine, het op individueel niveau aangepast behandelen van elke patiënt, is een belangrijk doel binnen de geneeskunde.
doel Samenvatten van de ontwikkelingen op het gebied van personalised medicine in de reumatologie.
methode Een overzicht geven van de resultaten tot op heden en discussie van de verwachtingen voor de toekomst.
resultaten In de reumatologie zijn vooral ontwikkelingen te noemen op drie gebieden: 1. therapeutic drug monitoring (het meten van de spiegels van medicamenten en het hieraan verbinden van consequenties voor de verdere behandeling); 2. het gebruik van biomarkers voor het kiezen van medicamenten (of het stoppen ervan); 3. het betrekken van de eigen waarnemingen van de patiënt bij de behandelkeuzes.
conclusie Op het gebied van personalised medicine is in de reumatologie vooruitgang geboekt.

trefwoorden personalised medicine, predictoren, reumatische ziekten