Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 3, 205 - 209

Korte bijdrage

Datascience in de psychiatrie

F.E. Scheepers, V. Menger, K. Hagoort

achtergrond De informatiesamenleving digitaliseert in een hoog tempo. Nieuwe technologie maakt reallife- en realtimeverzameling van tot nu toe ontoegankelijke informatiebronnen mogelijk. Dit creëert een bijna onmeetbare hoeveelheid dynamische data en daarmee mogelijkheden om in de psychiatrie tot nieuwe inzichten en verbeteringen in de behandeling te komen.
doel Verhelderen wat verstaan wordt onder big data en hoe een bigdata-aanpak de zorg kan veranderen in een constant lerend, door data gedreven en op de patiënt georiënteerd dynamisch systeem.
methode Korte beschrijving van een pilot in het umc Utrecht waarbij het cross industry standard process for interactive data mining (crisp-idm) uitgevoerd werd en beschrijving van toepassingen in de toekomst.
resultaten De beschreven aanpak en voorbeelden uit de literatuur laten zien dat er mogelijkheden zijn om snelle verbetering in de praktijk en nieuwe inzichten vanuit bestaande databronnen te realiseren.
conclusie De introductie van datascience in de psychiatrische praktijk biedt nieuwe mogelijkheden. trefwoorden big data, datamining, integratie

trefwoorden