Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 3, 142 - 144

Redactioneel

Personalised medicine: een wenkend perspectief voor de psychiatrie?

A.T.F. Beekman, T. van Amelsvoort, H.L. Van, K.R. Goethals