Home

Tvp18-05-omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 2, 77 - 77

CME-artikel

Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen

H. van Ravesteijn