Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 2, 114 - 119

Korte bijdrage

Stagering en profilering van patiënten met een dubbele diagnose

A. Neven, A. van Wamel, W. van den Brink

achtergrond Hoewel er in het werkveld grote behoefte is aan stageren en profileren binnen de psychiatrische diagnostiek, is dit nog steeds een onontgonnen gebied.
doel Een eerste aanzet geven tot het stageren en profileren van dubbele problematiek: het tegelijkertijd voorkomen van een stoornis in het gebruik van middelen en van andere psychiatrische stoornissen.
methode Op basis van een stageringsmodel voor verslaving verkennen hoe stagering bij comorbiditeit in de psychiatrie bruikbaar zou kunnen zijn.
resultaten Omdat er voor de stagering van deze comorbiditeit nauwelijks evidentie beschikbaar is, presenteren wij een oplossingsgericht stageringsmodel, waarbij aan de beschreven stadia een geadviseerde behandelsetting of behandelintensiteit wordt gekoppeld.
conclusie Of deze methode in de Nederlandse praktijk bruikbaar is en prognostische waarde heeft, zal nog moeten blijken in verder onderzoek.

trefwoorden dubbele diagnose, profilering, stagering