Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 2, 127 - 127

2016 157 cover powell

Algemene psychiatrie

De Cirkel van veiligheid-interventie. Het bevorderen van gehechtheid in vroege ouder-kindrelaties

Bert Powell, Glen Cooper, Kent Hoffman, Bob Marvin

Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam 2016 405 pagina’s, isbn 978-90-571-2433-4, € 59,95

Dit boek behandelt de ‘Cirkel van veiligheid-interventie’ (cvv-interventie), een programma dat wordt toegepast bij gehechtheidsproblemen van kinderen tot 5 jaar en hun ouders of verzorgers. Het is een handboek bedoeld voor therapeuten, psychiaters en andere professionals die opvoedingsgerelateerde problemen behandelen. Het bestaat uit 3 delen. Deel 1 gaat over gehechtheid in vroege verzorger-kindrelaties, in deel 2 wordt specifieker ingegaan op de cvv-methode en deel 3 bestaat uit drie praktijkvoorbeelden.

Deel 1 is vooral gericht op het geven van informatie die nodig is om de context van de cvv-interventie te kunnen begrijpen. Zo bespreken de auteurs het belang van veilige gehechtheid en de beginselen van de gehechtheidstheorie. Ook komen niet-veilige vormen van gehechtheid aan de orde en de rol die mentale representaties van de verzorger spelen bij gehechtheid.

In deel 2 gaan de auteurs specifieker in op de cvv-interventie. Eerst besteden zij aandacht aan de diagnostische instrumenten (gericht op de interactie en de ouderperceptie) en het opstellen van het behandelplan. Vervolgens komen (algemene) behandelprincipes en -aanpak aan de orde. Deel 2 eindigt met een hoofdstuk waarin zij de uitvoering van het cvv-interventieprotocol (voor groepstherapie) per behandelfase beschrijven en toelichten.

Het boek is geschreven in een toegankelijke stijl en heeft een vaste structuur, waarbij elk hoofdstuk start met een toepasselijk citaat en eindigt met een brug naar het volgende hoofdstuk. Er is een prettige afwisseling tussen theorie en uitgebreide, levendige praktijkvoorbeelden. Wel gaat mede hierdoor het overzicht binnen de hoofdstukken soms wat verloren, waardoor het niet gemakkelijk is om even snel iets in het boek op te zoeken. Verhelderend is het gebruik van de vele creatieve metaforen om de abstracte ideeën rondom gehechtheid tastbaar en concreet te maken.

Al met al een prettig leesbaar en onderhoudend boek voor alle professionals die te maken krijgen met opvoedingsgerelateerde problemen, maar daarnaast ook leerzaam voor bijvoorbeeld aiossen die meer willen weten over gehechtheid(spro-blemen) en de invloed hiervan op gedrag.

D. Bookholt, kinder- en jeugdpsychiater, Oegstgeest