Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 1, 29 - 36

Essay

Een relationeel ethisch model voor het evalueren van beslissingsbekwaamheid in de psychiatrie

A. Liégeois

achtergrond Onder invloed van het recht speelt beslissingsbekwaamheid een steeds grotere rol in de psychiatrie, maar er zijn onvoldoende duidelijke criteria voor de beoordeling ervan.
doel Het ontwikkelen van een relationeel ethisch model, inclusief criteria en werkwijze, voor het evalueren en versterken van beslissingsbekwaamheid vanuit een relationele ethische benadering.
methode Op basis van een (beperkte) studie van de literatuur over het concept van en de criteria voor beslissings­bekwaamheid en een relationeel ethische reflectie ontwikkelen van criteria voor beslissingsbekwaamheid en een methode voor evaluatie.
resultaten De tien criteria zijn: begrijpen van informatie, toepassen van informatie op eigen situatie, inzicht verwerven in eigen situatie, overwegen van keuzemogelijkheden, inschatten van gevolgen voor zichzelf, alsook voor anderen, motiveren van keuze op invoelbare en begrijpelijke wijze, vrij zijn van dwingende invloeden van binnenuit, alsook van buitenaf, en motiveren van keuze vanuit eigen waarden. De evaluatie en versterking van de beslissingsbekwaamheid gebeurt door het scoren van de afzonderlijke criteria en het globaal evalueren ervan. Dit gebeurt door alle betrokkenen in dialoog: zo veel mogelijk de zorg­vrager, alsook de naastbetrokkenen en de zorgverleners.
conclusie De betrokkenen kunnen grotere objectiviteit bereiken door de tien criteria voor beslissingsbekwaamheid in dialoog te evalueren.

trefwoorden beslissingsbekwaamheid, criteria, dialoog, ethiek, wilsbekwaamheid