Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 1, 51 - 54

Gevalsbeschrijving

Eigen Kracht-conferenties bij suïcidale adolescenten

J.A. Koudstaal, G. Schout, R.H.B. Simons-Van Alphen, R.R.J.M. Vermeiren

Samenvatting Een risicofactor bij suïcidale adolescenten is de doorgaans gebrekkige verbondenheid met anderen. In de onderzochte casus werd een Eigen Kracht-conferentie (ek-c) succesvol ingezet om de passiviteit en het sociale isolement te doorbreken. Ook bracht de ek-c een belangrijke corrigerende ervaring in de overtuiging een last te zijn voor zijn omgeving. De resultaten van de onderzochte casus liggen in lijn met ervaringen met ek-c’s voor andere doelgroepen. Dit gegeven in combinatie met de hoopvolle resultaten in de onderzochte casus maken dat er inmiddels verder onderzoek loopt naar de mogelijkheden van ek-c’s bij de doelgroep van suïcidale adolescenten.

trefwoorden adolescenten, Eigen Kracht-conferenties, suïcidaliteit