Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 1, 45 - 49

Korte bijdrage

De Harvard Trauma Questionnaire (htq) als transcultureel screeningsinstrument voor de posttraumatische stress-stoornis bij opgenomen vluchtelingen

D.G.L. van Dijk, F.A.M. Kortmann, M. Kooyman, J. Bot

Vele vluchtelingen in Nederland hebben traumatische gebeurtenissen ondergaan, zowel in het land van herkomst als in de periode na migratie. Onderzoek naar posttraumatische stress-stoornis (ptss) en comorbide psychopathologie bij vluchtelingen heeft onder meer geleid tot de ontwikkeling van de Harvard Trauma Questionnaire (htq), een meetinstrument om ptss op te sporen. In dit artikel wordt een pilot-studie beschreven naar de validiteit en bruikbaarheid van de htq bij een etnisch gemengde klinische populatie van vluchtelingen. De uitkomst lijkt positief.

trefwoorden Harvard Trauma Questionnaire, posttraumatische stress-stoornis, vluchtelingen