Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 1, 37 - 43

Overzichtsartikel

Clozapine en cognitief functioneren

A. Aleman, E.H.F. de Haan

Er is nog weinig bekend over de effecten van atypische neuroleptica op cognitief functioneren. In dit artikel geven de auteurs een overzicht van studies naar het effect van clozapine op cognitief functioneren bij schizofrenie, zoals gemeten met gestandaardiseerde neuropsychologische tests. Clozapine lijkt een positief effect te hebben op taken waarbij mentale snelheid een belangrijke rol speelt. Mogelijk bevordert clozapine eveneens het verbaal langetermijngeheugen en het planningsvermogen. De effecten op cognitieve flexibiliteit, conceptformatie en visueel geheugen zijn niet duidelijk. Toekomstig onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over de precieze effecten van clozapine op deze cognitieve functies. Mogelijke mechanismen die ten grondslag liggen aan het effect van clozapine op de cognitie, worden besproken.

trefwoorden atypische antipsychotica, clozapine, cognitie, schizofrenie