Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 11, 672 - 679

Oorspronkelijk artikel

Het effect van een kortdurende groepsgewijze stabilisatietraining bij patiënten met een complexe posttraumatische stressstoornis

G. Beldman, H.H.L.M. Kessels, I.W. de Groot

achtergrond De internationale richtlijn voor complexe ptss adviseert een fasegewijze behandeling, waarbij begonnen moet worden met een stabiliserende behandeling. Er zijn de afgelopen jaren verschillende stabilisatietrainingen ontwikkeld, waaronder een kortdurende groepsgewijze stabilisatietraining.
doel In kaart brengen van de effecten van deze kortdurende groepsgewijze stabilisatietraining.
methode Het onderzoek bestond uit een voor- en nameting. De training omvatte vijf groepsbijeenkomsten. Voor de stabilisatietraining en na afloop van de training werden vragenlijsten (bsi, oq-45 en svl-15) ingevuld. Vier domeinen werden gemeten: psychische symptomen in het algemeen, depressieve symptomen, problemen in interpersoonlijk functioneren en ptss-gerelateerde klachten. Het effect van de training werd bepaald aan de hand van gepaarde t-toetsen.
resultaten Van de 47 deelnemers die de training afrondden, werden de scores op de vragenlijsten geanalyseerd. Tijdens de stabilisatietraining vond op geen van de vier onderzochte domeinen een significante afname van klachten plaats.
conclusie Een kortdurende groepsgewijze stabilisatietraining lijkt, tegen onze verwachting in, geen toegevoegde waarde te hebben bij patiënten met complexe ptss. Deze uitkomsten sluiten aan bij een recente discussie waarbij de effectiviteit van andere stabilisatiemethoden in twijfel wordt getrokken. Alternatieve behandelmogelijkheden worden besproken.

trefwoorden complexe ptss, trauma, stabilisatie, behandeling, effectstudie