Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 11, 720 - 725

Korte bijdrage

Verschil in uitval tussen allochtone en autochtone artsen in opleiding tot psychiater; enquête onder opleiders

M. Popal, J. van der Velde, M. Nijs, H. Knegtering

achtergrond Er zijn relatief weinig allochtone psychiaters in Nederland. Verondersteld wordt dat allochtone artsen minder vaak de opleiding tot psychiater met succes afronden dan autochtone collega’s.
doel Onderzoeken hoe vaak en waarom artsen in opleiding tot psychiater de opleiding niet afmaken.
methode Alle opleiders in de psychiatrie werd gevraagd een enquête in te vullen over instroom en beëindigen van de opleiding tot psychiater in de jaren 2008 tot 2015. Daarnaast werd gevraagd naar factoren die mogelijk van invloed zijn op de uitval van de opleiding.
resultaten Gegevens over 37% van de psychiaters in opleiding werden verkregen. Uit de resultaten bleek dat allochtone psychiaters in opleiding ongeveer 4 keer zo vaak de opleiding niet afmaakten als autochtone collega’s. De opleiders noemden als redenen: taal- en communicatieproblemen en culturele verschillen.
conclusie De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot aanpassen van de opleidingsprogramma’s.

trefwoorden allochtoon, onderwijs, psychiatrie