Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 10, 617 - 625

Korte bijdrage

Systematische review: transcraniële magnetische stimulatie voor obsessieve-compulsieve stoornis

A.M. Euser, A.F. Stapert, M. Oosterhoff, I.D.C. van Balkom, M. Figee

achtergrond Tien procent van de patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis (ocs) is resistent voor medicatie en psychotherapie. Voor deze patiënten zou repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rtms) een alternatief kunnen zijn.
doel Verhelderen van effect en klinische toepasbaarheid van rtms bij behandelresistente ocs.
methode Systematisch literatuuronderzoek met kritische, methodologische beschouwing.
resultaten Wij includeerden 17 gerandomiseerde gecontroleerde trials (rct’s) met in totaal 502 patiënten. De studies waren klein en onderling heterogeen. Ze lieten een klein maar consistent behandeleffect zien van rtms (gemiddelde afname van de y-bocs-score 6,6 punten) ten opzichte van placebostimulatie (gemiddelde afname y-bocs-score 2,4 punten). Het verschil met placebo was echter vaak niet statistisch of klinisch significant. Het effect verdween meestal enkele weken na beëindiging van rtms, met een follow-up van maximaal drie maanden.
conclusie rtms lijkt nog niet geschikt als reguliere behandeling van behandelresistente ocs. Informatie over follow-up en stimulatielocatie is noodzakelijk. Toekomstige toepassingsmogelijkheden zijn meer stimulatiesessies, combinatie met cognitieve gedragstherapie of medicatie, en gepersonaliseerde rtms.

trefwoorden neuromodulatie, ocs, rtms, systematic review