Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 10, 643 - 649

Korte bijdrage

Klinische effecten van niet-invasieve neuromodulatie bij patiënten met een stoornis in het gebruik van middelen; een overzicht

S.C. Herremans, C. Baeken

achtergrond Een stoornis in gebruik van middelen is een moeilijk te behandelen chronische psychiatrische aandoening. Non-invasieve stimulatietechnieken hebben mogelijk een gunstig effect op het beloop van deze aandoening.
doel Een overzicht geven van behandelingsstudies naar de klinische effecten van transcraniële magnetische stimulatie (tMS) en transcraniële gelijkstroomstimulatie (tDCS) bij patiënten met een stoornis in middelengebruik.
methode Uitgebreide literatuurzoekactie in PubMed.
resultaten De meeste studies toonden een gunstig effect van zowel tms als tdcs op klinische maten van afhankelijkheid. De effecten leken af te nemen op lange termijn, ook wanneer meerdere sessies werden toegepast.
conclusie Bij verslaving kan zowel tdcs als tMS als hoogstwaarschijnlijk effectief (met bewijsniveau B) beoordeeld worden.

trefwoorden afhankelijkheid, tDCS, tMS