Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 10, 638 - 642

Korte bijdrage

Diepe hersenstimulatie in de psychiatrie

M. Figee, C. Bervoets, D. Denys

achtergrond Diepe hersenstimulatie (DBS) is inmiddels een reguliere behandeling voor therapieresistente obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) en wordt experimenteel toegepast voor therapieresistente depressie, syndroom van Gilles de la Tourette, verslaving, anorexia nervosa, posttraumatische stressstoornis, autisme en schizofrenie.
doel Een overzicht geven van de effecten, mechanismen en toekomstmogelijkheden van DBS in de psychiatrie.
methode Literatuuronderzoek (PubMed).
resultaten DBS is effectief en veilig voor therapieresistente ocs en laat hoopvolle resultaten zien voor therapieresistente depressie en syndroom van Gilles de la Tourette. DBS voor overige psychiatrische aandoeningen moet nog verder onderzocht worden. dbs beïnvloedt hersennetwerken die relevant zijn voor uiteenlopende psychiatrische symptomen.
conclusie Bij therapieresistente OCS dient dbs altijd overwogen te worden. De vaak grote en snelle verbetering van stemming, angst, gedrag en andere symptomen biedt hoop voor de toekomstige uitbreiding van dbs voor diverse moeilijk behandelbare of therapieresistente psychiatrische stoornissen. De ontwikkeling van DBS in de psychiatrie is gebaat bij meer kennis over de samenhang tussen specifieke hersennetwerken en psychiatrische functiestoornissen.

trefwoorden anorexia nervosa, depressieve stoornis, diepe hersenstimulatie, obsessieve-compulsieve stoornis, syndroom van Gilles de la Tourette, verslaving