Home

Tvp21 06 appomslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 9, 559 - 563

Korte bijdrage

Het beschermende effect van lithium bij de ziekte van Alzheimer

S.M. Wittenberg, K.A. Toxopeus, P.F.J. Schulte

achtergrond Lithium wordt enerzijds geassocieerd met nadelige effecten op cognitief functioneren, anderzijds verschijnen er onderzoeken die zich richten op een beschermend effect van lithium bij cognitieve achteruitgang.
doel Een overzicht geven van studies naar potentieel beschermende effect van lithium bij cognitieve stoornissen.
methode We zochten tot oktober 2016 naar gecontroleerde klinische trials in het Engels of Nederlands.
resultaten De search leverde vier relevante artikelen op. In twee studies werden aanwijzingen gevonden dat het cognitief functioneren stabieler blijft bij gebruik van lithium vergeleken met placebo. Eén studie kon geen verschil objectiveren. In de laatste studie onderzocht men de verdraagbaarheid van lithium en gaf geen verschil in cognitieve veranderingen aan.
conclusie Er zijn aanwijzingen dat het cognitief functioneren stabieler blijft bij gebruik van lithium ten opzichte van placebo bij patiënten met (een voorstadium van) de ziekte van Alzheimer.

trefwoorden cognitief functioneren, lithium, ziekte van Alzheimer