Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 9, 528 - 536

Overzichtsartikel

Pimavanserine: een nieuwe behandeling voor psychose bij de ziekte van Parkinson

J.H. Duits, M.S. Ongering, H.J.M Martens, P.F.J. Schulte

achtergrond Clozapine is effectief voor psychose bij de ziekte van Parkinson. Het is hiervoor in Nederland geregistreerd, maar heeft een aantal nadelen waaronder agranulocytose. Recent is in de Verenigde Staten het nieuwe geneesmiddel pimavanserine voor dezelfde indicatie geregistreerd.
doel In dit artikel vatten we de literatuur over pimavanserine samen en bediscussiëren we de plaatsbepaling in Nederland.
methode Een systematisch literatuuronderzoek.
resultaten We vonden 4 gerandomiseerde onderzoeken (rct’s), een review en 6 artikelen over de farmacokinetiek en -dynamiek. Pimavanserine is effectief bij de behandeling van psychose bij de ziekte van Parkinson en heeft net als clozapine weinig negatieve invloed op de motoriek. Alle rct’s werden echter gefinancierd door de fabrikant van pimavanserine en uitgevoerd in een zeer geselecteerde patiëntenpopulatie, wat de generaliseerbaarheid verlaagt. Langetermijnresultaten zijn er nog niet. Clozapine vertoonde in eerdere trials een groter en sneller optredend antipsychotisch effect en er is ruime klinische ervaring mee. Ten slotte ontbreekt nog een vergelijkingsstudie tussen clozapine en pimavanserine.
conclusie Aangezien bij quetiapine, de huidige tweede keuze, geen werkzaamheid bij psychose bij de ziekte van Parkinson is vastgesteld, zou pimavanserine – in geval van registratie in Nederland – naar onze mening ingezet kunnen worden als de huidige eerste keuze, clozapine, onvoldoende werkt of slecht verdragen wordt. Bij patiënten met tevens cognitieve stoornissen adviseren we een cholinesteraseremmer voordat een antipsychoticum wordt gestart.

trefwoorden antipsychoticum, psychose bij de ziekte van Parkinson, pimavanserine, ziekte van Parkinson