Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 9, 546 - 553

Essay

Diagnostiek van gehechtheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie

M.J. van Hoof

achtergrond De ouder-kindrelatie is met toenemende focus op preventie en aanpak van kindermishandeling in de belangstelling geraakt en daarmee ook het concept gehechtheid. Goede diagnostiek gericht op gehechtheid is cruciaal. Het probleem is dat de ouder-kindrelatie tot nog toe niet volgens betrouwbare, eenduidige standaarden beoordeeld wordt.
doel Beschrijven wat noodzakelijk is voor gedegen diagnostiek van gehechtheid gebaseerd op de literatuur.
methode Samenvattend PubMed-literatuuroverzicht van meetinstrumenten voor gehechtheid gebaseerd op uitgebreidere zoekstrategieën voor Engelstalige meta-analyse en reflectie op implicaties voor implementatie in de ggz.
resultaten Screening van gehechtheid is met name van belang bij (een toenemend aantal) risicofactoren en vergt goed getrainde professionals en betrouwbare meetinstrumenten.
conclusie Toepassing van het concept gehechtheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie staat nog in de kinderschoenen en is gebaat bij een doorwrochte visie en evidence-based toepassing van diagnostiek.

trefwoorden diagnostiek, gehechtheid, gehechtheidsrepresentatie, kinder- en jeugdpsychiatrie