Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 8, 466 - 473

Overzichtsartikel

De inzet van resourcegroepen voor gedeelde besluitvorming bij assertive community treatment; literatuuroverzicht en aanbevelingen

M. Smeerdijk, PH.A.E.G. Delespaul, I.P.M. Keet, M.A. Nugter

achtergrond In de psychiatrie neemt de belangstelling toe om patiënten en hun naastbetrokkenen meer regie te geven over de doelen en de uitvoering van de behandeling. Een gestructureerde methode om dit te organiseren bij assertive community treatment (act) is om hen te laten participeren in een zogenoemde resourcegroep (rg).
doel Het bieden van een overzicht van de wetenschappelijke evidentie voor het geven van regie aan de patiënt over de doelen en uitvoering van act, in het bijzonder als dit vorm krijgt in een rg.
methode Een literatuuroverzicht op grond van zoekopdrachten in de databases PubMed en Cochrane Library. Er werden 9 trials gevonden met een gerandomiseerde, gecontroleerde opzet (rct’s). Hierbij ging het in slechts één rct om de inzet van een rg bij act.
resultaten act-benaderingen waarin patiënten met schizofrenie regie kregen over de behandeling leidden tot significant gunstiger uitkomsten dan een standaardbehandeling. Verbeteringen werden gevonden op het gebied van symptomen, sociaal functioneren en kwaliteit van leven. Er waren aanwijzingen dat bij een dergelijke benadering de behandeltevredenheid en het sociaal functioneren verder toenemen als de inspraak van de patiënt georganiseerd is in een rg.
conclusie Onderzoek toont positieve bevindingen met act waarin de patiënt regie heeft over de doelen en uitvoering van de behandeling. Verder onderzoek is gewenst om na te gaan of deze toevoeging aan act een meerwaarde heeft ten opzichte van andere act-benaderingen, met name als het dan gaat om de inzet van een rg.

trefwoorden familie-interventies, flexibele act, resourcegroepen, shared decision-making